Recents in Beach

header ads

CHI TIẾT MÁY
 Chi tiết máy - TS Phan Tấn Tùng

Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy

Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế

Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy

Chương 4: Bộ truyền động đai

Chương 5:  Bộ truyền động xích

Chương 6: Bộ truyền động bánh răng

Chương 7: Trục

Chi tiết máy - Nguyễn Xuân Ngọc


Bài tập chi tiết máy - Nguyễn Hữu Lộc


Giải bài tập chi tiết máyĐăng nhận xét

0 Nhận xét